Predstavnici Generalnog sekretarijata konsultativnog vijeća za zajednice Kosova koje funkcionise pri kancelariji Predsjednice Kosova posjetili su Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore  gdje sui h dočekali Predsjednik Sabrija Vulić I Generalni sekretar Kadrija Kurpejović.

U delegaciji sa Kosova su bili : Slobadan M. Vujičić predsjednik Udruzenja Crnogoraca Kosova, Darko Dimitrijević predsjedavajući Savjetodavnog vijeća,Generalni sekretar Nafije Gas I drugi.

Sastanak Kosovo

Tema sastanka bila je način funkcionisanja I iskustva iz rada Savjeta Muslimanskog naroda u Crnoj Gori kao I zaštita Muslimanske nacionalne manjine na Kosovu.