Projekat »Analiza odnosa medija i medijskog predstavljanja Muslimana u Crnoj Gori« podrazumijeva analizu odnosa najvećih medija u Crnoj Gori (štampanih medija) prema nacionalnoj manjini Muslimani u Crnoj Gori.
Analiza odnosa medija prije svega se odnosi na tretiranje manjinske nacije Muslimana u broju pojavljivanja u medijskim sadržajima- objavama (takozvanu kvantitativnu analizu), kao i analizu samog sadržaja onih objava u kojima se pominju Muslimani (takozvanu kvalitativnu analizu). Opšti utisak je da mediji (kako oni mejnstrim tako i oni manji) izuzetno malo pažnje posvećuju Muslimanima u Crnoj Gori.
 
Muslimani u Crnoj Gori čine sastavni dio crnogorskog društvenog bića, sa svojim posebnostima u običajima, kulturi, vjeri i tradiciji, te kao takvi oni moraju biti neizostavni dio medijskog prostora i medijske scene. Dosadašnji odnos medija, kako uređivačkih politika tako i samih novinara-istraživača je vrlo zabrinjavajući a nadamo se da će ovakva publikacija biti dobar osnov sa konkretnim podacima, za uticanje na poboljšanje stanja stvari u ovoj oblasti i odgovorniji pristup. Projekat je realizovan uz podršku Fonda za očuvanje i zaštitu manjinskih prava i u saradnji sa Savjetom Muslimana Crne Gore.

Publikaciju možete pogledati ovdje