Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore odrzao je drugu po redu godisnju sjednicu kojom je predsjedavao Sabrija Vulić. Na sjednici  je zakljuceno da je Savjet u ovoj godini imao brojne uspjšne aktivnosti u interesu muslimanskog naroda Crne Gore,a to se posebno odnosi na sve veći broj gradjana Muslimana koji se uključuju sa brojnim zanimljivim projektima kojim se izvršavaju zadaci propisani Statutom ove organizacije.

Navedene su i brojne aktivnosti u smislu uključenja predstavnika Savjeta  u donošenje novog Zakona o ljudskim i manjinskim pravima, akcija vezanim za promociju NATO-a u Crnoj Gori gdje Muslimani Crne Gore bez razmisljanja stoje na stanovištu da Crna Gora kao njihova jedina matična država treba da postane član ovog Saveza.