Vijesti

Savjet Muslimana Crne Gore uručio je u Podgorici, četvrtu godinu za redom, poklon-paketiće djeci i mladima sa smetnjama u razvoju.

Dvije stotine i pedeset paketića uručeno je korisnicima devet dnevnih centara (Bijelo Polje, Nikšić, Pljevlja, Berane, Herceg Novi,Ulcinj,Plav,Mojkovac i Cetinje), te korisnicima "Male grupne zajednice" iz Bijelog polja, kao i članovima Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Bijelog Polja, Pljevalja, Rožaja i Petnjice.

"Naša želja je da iz skromnih sredstava koje dobijamo na kraju godine obradujemo poklon paketićima djecu i mlade sa posebnim potreba bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost.

Ta akcija je jedna od niza humanitarnih i drustveno korisnih akcija koje Savjet realizuje tokom godine ", rekao je sekretar Savjeta Muslimana Crne Gore Kadrija Kurpejović.

Djeci koja su u Podgoricu stigla iz više crnogorskih gradova poklon paketiće uručio je "Djeda Mraz"  ,a za njih je i priređen prigodan program.

 Preuzeto sa sajta RTCG.

 

Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore odrzao je drugu po redu godisnju sjednicu kojom je predsjedavao Sabrija Vulić. Na sjednici  je zakljuceno da je Savjet u ovoj godini imao brojne uspjšne aktivnosti u interesu muslimanskog naroda Crne Gore,a to se posebno odnosi na sve veći broj gradjana Muslimana koji se uključuju sa brojnim zanimljivim projektima kojim se izvršavaju zadaci propisani Statutom ove organizacije.

Navedene su i brojne aktivnosti u smislu uključenja predstavnika Savjeta  u donošenje novog Zakona o ljudskim i manjinskim pravima, akcija vezanim za promociju NATO-a u Crnoj Gori gdje Muslimani Crne Gore bez razmisljanja stoje na stanovištu da Crna Gora kao njihova jedina matična država treba da postane član ovog Saveza.

 

Nosilac projekta : Suada Drpljanin Fetić

U biblioteci  JU Srednja stručna škola u Bjelom Polju, održana je poslednja aktivnost u okviru projekta projekta „ Muslimani u Crnoj Gori-postali i ostali narod“ ;iji je nosilac bila Suada Drpljanin.

U okviru projekta štampana je publiacija „ Spomenici arhitekture, umjetnosti i sakralni spomenici Muslimana u Crnoj Gori“, čiji su autori kemal Musić i Rafet Mulić.

 U programu su učestvovali : Kemal Musić, pisac, Fuad Šabović,arhitekta, Bajram Bikić, član Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore i  Vasilija Obradović, recitatorka.

Učesnici promocije

 

U kulturno umjetnickom programu učestvovali su  Vasilija Obradović,recitatorka, Izudin Ciriković i Mustafa Begović, sevdalije.

 

Izudin Ciriković, Mustafa Begović, sevdalije

Program je ispratila zainteresovana publika, medju kojima su se našli i predstavnici Fonda za manjine  koji su pomogli realizaciju ovog peojekta( Safet Kurtagić, direktor Fonda ), članovi Savjeta Muslimana u Crnoj Gori ( Mediha Kolić, Mustafa Bektašević, Bajram Bikić ).

- Publika je bila zainteresovana za publikaciju