Crnogorski Muslimani,

 • Članovi Savjeta

  Sabrija Vulić Fahrudin Dervišević Suada Begović
  avdo  Copy Mr. Avdo Ajanović  Mr. Saida Čikić sulejman sabovic2 Sulejman Šabović
  Murat Međedović Semir Smaković Mr. Kadrija Kurpejović
  Dr Suad Numanović, Mevludin Nuhodžić Mediha Koljić
  Salih Dobardžić Mustafa Bektašević
  Salko Čoković
  dipl. pravnik
  Edin Sutović
  dipl.inžinjer elektrotehnike
  Bajram Bikić Sabaheta Novalić
  Nusret Ganić Alen Šabanović Adaleta Bibezić
  Suada Drpljanin Fikret Bećirović Dzemal Ljušković
  Mirheta Gačević